Infoveranstaltung Forschungsprojekt DigitalCare

Girls´Day – Mädchen-Zukunftstag bei C&S! 
17. Januar 2018
Urheberrecht bei Social Media
18. Januar 2018